• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
251/TTYT-HCTH V/v rà soát, báo cáo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 04/08/2022
98/KH-TTYT Kế hoạch lập huấn triển khai hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) 04/08/2022
102/KH-TTYT kế hoạch hát động phong trào thi đua chuyên đề “Tạo dựng hình ảnh ngƣời cán bộ y tế Đất Sen Hồng” 04/08/2022
Bộ Y tế: Ca COVID-19 và sốt xuất huyết có thể tăng, bùng phát diện rộng, kiên quyết không để dịch chồng dịch 26/07/2022
105/KH-TTYT Kế hoạch kiểm tra trạm y tế xã, phường 06 tháng đầu năm 2022 18/07/2022
221/TB-SYT Thông báo Tuyển dụng lại viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp 04/07/2022
274/TTYT-HCTH V/v rà soát các tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được đề nghị thanh lý 21/06/2022
98/KH-TTYT Kế hoạch Tập huấn triển khai hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) 20/06/2022
243/TTYT-HCTH về việc tiếp tục thông tin, khuyến nghị sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng internet Việt Nam 10/06/2022
150/QĐ-TTYT Về việc thành lập hội đồng hủy vỏ chai thuốc Methadone 10/06/2022
- 251/TTYT-HCTH Về việc rà soát, báo cáo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 10/06/2022
1105/SYT-TCCB Phối hợp truyền thông Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” 01/04/2022