• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
480/TTYT-HCTH V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 15/11/2022
421/TTYT-HCTH V/v triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2022 20/10/2022
480/TTYT-HCTH V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 20/10/2022
422/TTYT-HCTH V/v xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7 16/09/2022
421/TTYT-HCTH V/v triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2022 16/09/2022
251/TTYT-HCTH V/v rà soát, báo cáo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế 04/08/2022
98/KH-TTYT Kế hoạch lập huấn triển khai hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) 04/08/2022
102/KH-TTYT kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Tạo dựng hình ảnh ngƣời cán bộ y tế Đất Sen Hồng” 04/08/2022
Bộ Y tế: Ca COVID-19 và sốt xuất huyết có thể tăng, bùng phát diện rộng, kiên quyết không để dịch chồng dịch 26/07/2022
105/KH-TTYT Kế hoạch kiểm tra trạm y tế xã, phường 06 tháng đầu năm 2022 18/07/2022
221/TB-SYT Thông báo Tuyển dụng lại viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp 04/07/2022
274/TTYT-HCTH V/v rà soát các tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được đề nghị thanh lý 21/06/2022