• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SA ĐÉC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Quyết định số 175; Quyết định số 177/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 810/SYT-VP

V/v triển khai Quyết định số 175; Quyết định số 177/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 3 năm 2022

 

 

 

                                       Kính gửi:

 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;

- Bệnh viện Quân Dân Y.

                                       

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai Quyết định số 175/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 177/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường cho các đối tượng có liên quan biết, thực hiện.

Quyết định số 175/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 177/QĐ-UBND-HC ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp được đăng tải tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, địa chỉ http://www.syt.dongthap.gov.vn.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;

- BGĐ Sở (b/c);                                                                                         

- Website Sở;

- Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 14 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Website liên kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 51
Hôm qua : 201
Tháng 09 : 1.570
Năm 2023 : 1.719